Thông báo

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN (CERTIFICATE) CỦA VCCI THEO THIẾT KẾ MỚI

Chính thức áp dụng từ ngày 01 tháng 11 năm 2022

Nhằm tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động thương mại đặc biệt là hoạt động xuất nhập khẩu, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thiết kế lại mẫu Giấy chứng nhận (Certificate) cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Mẫu Giấy chứng nhận theo thiết kế mới (xem mẫu tại đây) được áp dụng chính thức từ ngày 01 tháng 11 năm 2022, thay thế cho mẫu Giấy chứng nhận được ban hành năm 2018.

Trân trọng thông báo đến quý Doanh nghiệp biết, thực hiện.

(Nguồn tin: COVCCI)