Thông báo

NỘI DUNG XÁC NHẬN CHO MẶT HÀNG THÉP TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN (CERTIFICATE) CỦA VCCI

Áp dụng riêng cho hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho mặt hàng Thép

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa của doanh nghiệp, đồng thời để làm rõ các thông tin sản xuất xuất khẩu đối với mặt hàng Thép, nội dung xác nhận trên Giấy chứng nhận thể hiện bằng tiếng Anh áp dụng riêng cho mặt hàng này như sau:

“We declare that goods mentioned above are manufactured from [the name of materials] importing from [the name of country] to Vietnam and carried out the following stages:… in [the name of manufacturer], and then they are exported to [the name of country].”

Dịch sang tiếng Việt như sau:

“Chúng tôi khai báo rằng hàng hóa được mô tả ở trên được sản xuất từ [tên nguyên liệu] nhập khẩu từ [tên quốc gia] vào Việt Nam và được gia công qua các công đoạn:… [liệt kê các công đoạn] tại [tên công ty sản xuất], và sau đó hàng hóa được xuất khẩu tới [tên quốc gia].”

Thời điểm áp dụng chính thức từ ngày 10 tháng 8 năm 2018.

Trân trọng thông báo để các doanh nghiếp biết, thực hiện.

Xin cảm ơn!

(Nguồn tin: COVCCI)

Tags: MẪU X, THÉP