THÔNG BÁO:

***Biên lai thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O)
Kính đề nghị các doanh nghiệp kiểm tra, điều chỉnh lại thông tin trong Hồ sơ doanh nghiệp (hồ sơ thương nhân) trên trang điện tử: covcci.com.vn của VCCI đặc biệt là các trường  "Tên tiếng Việt", "Địa chỉ", "Email" vì đây là các trường thông tin được sử dụng phục vụ xuất biên lai thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) điện tử.
 
Các doanh nghiệp đảm bảo thông tin đầy đủ và chịu trách nhiệm về sự chính xác của thông tin đã cung cấp trước khi nộp phí. Biên lai thu phí C/O sẽ được gửi về địa chỉ thư điện tử đăng ký trong mục "Thông tin chung" tại Hồ sơ doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể in biên lai thu phí điện tử tại chức năng "Tra cứu biên lai" trong tài khoản COMIS.
 
Kể từ thời điểm triển khai chính thức Biên lai thu phí C/O điện tử, VCCI sẽ không hỗ trợ cấp lại biên lai thu phí C/O liên quan đến sai sót thông tin doanh nghiệp
 

***Phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O)

Căn cứ Thông tư 36/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), dựa trên hướng dẫn của Bộ Công thương, các tổ cấp C/O trực thuộc VCCI sẽ áp dụng thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) từ ngày 21 tháng 7 năm 2023, cụ thể như sau:

* Mức thu phí:

- Trường hợp cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa: 60.000 đồng/bộ C/O.

- Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa: 30.000 đồng/bộ C/O.

* Thời điểm nộp phí: Thực hiện nộp phí cho tổ cấp C/O khi nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O.

* Hình thức nộp phí:

- Nộp phí vào tài khoản chuyên thu phí của VCCI mở tại tổ chức tín dụng; hoặc:

- Nộp phí bằng tiền mặt tại các tổ cấp C/O.

Lưu ý:

- Trường hợp Hồ sơ đề nghị cấp C/O đã được nộp phí nhưng bị trả lại do cần chỉnh sửa, bổ sung thông tin, chứng từ, Hồ sơ này sau khi hoàn thiện (giữ nguyên số tham chiếu) sẽ vẫn được tiếp nhận lại, không cần nộp thêm phí.

- Phí C/O đã nộp sẽ không được hoàn lại kể cả trong trường hợp hàng hoá xuất khẩu không đáp ứng quy tắc xuất xứ hàng hoá sau khi được xét duyệt hoặc trường hợp doanh nghiệp không còn nhu cầu đề nghị cấp C/O sau khi nộp phí.

***Phí chứng thực chứng từ thương mại (không phải C/O)

Từ ngày 21 tháng 7 năm 2023, thời điểm nộp phí chứng thực chứng từ thương mại bao gồm cấp Giấy chứng nhận (Certificate) và xác nhận Chứng từ thương mại sẽ được thực hiện tại thời điểm nộp hồ sơ, thay vì nộp phí sau khi hoàn thành việc cấp/xác nhận như trước đây.

Mức phí tiếp tục áp dụng theo quy định tại Quyết định số 2706/PTM-TTXN ngày 09/9/2010 của Chủ tịch VCCI.

***HS Phiên bản 2022

Đối với hàng hóa được phân loại theo HS Phiên bản 2022 nhưng chưa được quy định Quy tắc cụ thể mặt hàng tại Thông tư số 05/2018/TT-BCT ngày 03/04/2018 của Bộ Công thương quy định về xuất xứ hàng hóa, dựa trên hướng dẫn tại công văn số 48/XNK-XXHH ngày 10/02/2023 của Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công thương, VCCI sẽ thực hiện việc cấp C/O mẫu B nếu thương nhân khai báo và thể hiện mã HS Phiên bản 2017 trên Đơn đề nghị cấp C/O và Bộ form C/O mẫu B.

Trường hợp có sự khác biệt mã HS theo yêu cầu của người nhập khẩu, trên C/O có thể ghi bổ sung mã HS Phiên bản 2022 nhưng mã HS Phiên bản 2022 không được sử dụng làm căn cứ để cấp C/O.

Xin tham khảo hướng dẫn khai báo hồ sơ trên COMIS Tại đây

Lưu ý: Chương trình khai báo C/O online chạy tốt trên trình duyệt FIREFOX 49 và máy tính phải được cài java applets plugin: JAVA 6u30 hoặc JAVA 7u30

Trong quá trình ký điện tử có vướng mắc, đề nghị quý doanh nghiệp liên hệ hỗ trợ qua số máy tổng đài: 093.464.9889

[CẢNH BÁO] Các doanh nghiệp đề nghị cấp C/O và xác nhận chứng từ thương mại tại VCCI lưu ý cung cấp chính xác các tờ khai hải quan (không được chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào mà chưa có sự đồng ý của cơ quan hải quan) và các chứng từ liên quan khác. Trường hợp VCCI tra cứu tờ khai hải quan trên hệ thống VNACCS/VCIS phát hiện việc doanh nghiệp sử dụng chứng từ giả hoặc khai báo gian lận, doanh nghiệp đó sẽ bị tạm dừng cấp C/O trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày phát hiện (quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 29 của Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa).

VCCI trân trọng thông báo!

Video hướng dẫn

QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỰC HIỆN CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA THEO GSP CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU, NA UY, THỤY SỸ VÀ THỔ NHĨ KỲ

Căn cứ Điều 5 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và ...