Thông báo:

- Đối với việc khai báo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận - Certificate (không phải hồ sơ đề nghị cấp C/O): VCCI kính đề nghị các doanh nghiệp khai báo đầy đủ nội dung chứng nhận tại mục "Nội dung chứng nhận" trong phần "Thông tin chung" khi khai báo trên hệ thống phần mềm COMIS. Nội dung chứng nhận khai báo trên COMIS (trường bắt buộc từ ngày 15/3/2023) phải giống với nội dung thể hiện tại ô số 9 của mẫu Giấy chứng nhận.

- Đối với hàng hóa được phân loại theo HS Phiên bản 2022 nhưng chưa được quy định Quy tắc cụ thể mặt hàng tại Thông tư số 05/2018/TT-BCT ngày 03/04/2018 của Bộ Công thương quy định về xuất xứ hàng hóa, dựa trên hướng dẫn tại công văn số 48/XNK-XXHH ngày 10/02/2023 của Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công thương, VCCI sẽ thực hiện việc cấp C/O mẫu B nếu thương nhân khai báo và thể hiện mã HS Phiên bản 2017 trên Đơn đề nghị cấp C/O và Bộ form C/O mẫu B. Trường hợp có sự khác biệt mã HS theo yêu cầu của người nhập khẩu, trên C/O có thể ghi bổ sung mã HS Phiên bản 2022 nhưng mã HS Phiên bản 2022 không được sử dụng làm căn cứ để cấp C/O.

- Nhằm đảm bảo các hồ sơ thương nhân (hồ sơ doanh nghiệp) được cập nhật định kỳ với các thông tin chính xác, các tổ cấp C/O của VCCI sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát lại các hồ sơ thương nhân đang hoạt động trên hệ thống phần mềm COMIS. Kể cả không có thay đổi, hồ sơ thương nhân vẫn phải cập nhật 2 năm một lần, do đó kính đề nghị quý Doanh nghiệp cập nhật các thông tin và tệp tin đính kèm mới nhất lên COMIS, sau đó ký duyệt điện tử và thông báo đến tổ cấp C/O qua số điện thoại tại phần Liên hệ để được kiểm tra, xét duyệt kích hoạt hồ sơ.

Xin tham khảo hướng dẫn khai báo hồ sơ trên COMIS Tại đây

Lưu ý: Chương trình khai báo C/O online chạy tốt trên trình duyệt FIREFOX 49 và máy tính phải được cài java applets plugin: JAVA 6u30 hoặc JAVA 7u30

Trong quá trình ký điện tử có vướng mắc, đề nghị quý doanh nghiệp liên hệ hỗ trợ qua số máy tổng đài: 093.464.9889

[CẢNH BÁO] Các doanh nghiệp đề nghị cấp C/O và xác nhận chứng từ thương mại tại VCCI lưu ý cung cấp chính xác các tờ khai hải quan (không được chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào mà chưa có sự đồng ý của cơ quan hải quan) và các chứng từ liên quan khác. Trường hợp VCCI tra cứu tờ khai hải quan trên hệ thống VNACCS/VCIS phát hiện việc doanh nghiệp sử dụng chứng từ giả hoặc khai báo gian lận, doanh nghiệp đó sẽ bị tạm dừng cấp C/O trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày phát hiện (quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 29 của Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa).

VCCI trân trọng thông báo!

 

 

 

Video hướng dẫn

QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỰC HIỆN CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA THEO GSP CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU, NA UY, THỤY SỸ VÀ THỔ NHĨ KỲ

Căn cứ Điều 5 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và ...