Thông báo

CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI THUẾ QUAN PHỔ CẬP

Đối với hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Liên minh châu Âu (EU), Na Uy, Thụy Sỹ, Vương quốc Anh (UK), Nga/ Belarus và Thổ Nhĩ Kỳ để được hưởng ưu đãi GSP

- Thị trường Liên minh châu Âu (EU), Thuỵ Sỹ và Na Uy: căn cứ Quyết định số 2795/QĐ-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Bộ Công thương, VCCI được ủy quyền tiếp nhận đăng ký mã số REX theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của Na Uy và Thụy Sỹ từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2027. Như vậy, VCCI chỉ thực hiện việc tiếp nhận đăng ký mã số REX và khai báo hồ sơ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo mã số REX cho hàng hóa xuất khẩu sang thị trường EU đến hết ngày 31/12/2022. Các hồ sơ liên quan đến thị trường Thuỵ Sỹ và Na Uy tiếp tục được tiếp nhận trực tuyến.

- Thị trường Vương quốc Anh (UK): dựa trên thông tin trên trang điện tử của Chính phủ Vương quốc Anh (UK): https://www.gov.uk/guidance/summary-of-the-uk-vietnam-agreement, Việt Nam sẽ không được hưởng ưu đãi thương mại theo GSP của UK kể từ ngày 01/01/2023. Như vậy, C/O mẫu A cấp bởi VCCI cho hàng hóa xuất khẩu sang UK từ năm 2023 sẽ không có giá trị để được hưởng ưu đãi thuế quan đối với thị trường này.

- Thị trường Nga và Belarus: đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước được hưởng ưu đãi GSP có hiệu lực từ ngày 12/10/2021.

- Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ: đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước được hưởng ưu đãi GSP có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

VCCI thông báo đến các doanh nghiệp chủ động trong kế hoạch xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường trên.

Trân trọng.

(Nguồn tin: MOIT, GOV.UK)