Thông báo

THỰC HIỆN THỦ TỤC CẤP C/O MẪU B QUA CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA

Chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường ASEAN

Từ ngày 01 tháng 11 năm 2018, các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường ASEAN có thể thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu B qua Cổng thông tin một cửa quốc gia (CTTMCQG) theo các bước như sau:

Bước 1: Tạo tài khoản trên trang điện tử của VCCI: covcci.com.vn (đối với doanh nghiệp lần đầu đề nghị cấp C/O tại VCCI);

Bước 2: Sau khi đăng nhập vào tài khoản trên trang điện tử của VCCI, doanh nghiệp tạo danh sách các công ty nhập khẩu thông qua chức năng “Quản lý công ty NK”; nếu phát sinh thêm thông tin về công ty nhập khẩu, đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu khai báo bổ sung trên trang điện tử của VCCI (mọi thắc mắc trong quá trình kê khai trên trang điện tử: covcci.com.vn , doanh nghiệp liên hệ với cán bộ phụ trách của Tổ cấp C/O);

Bước 3: Thực hiện khai báo, tải các tệp tin và gửi hồ sơ đề nghị cấp C/O mẫu B cho hàng hóa xuất khẩu sang ASEAN trên trang điện tử: https://vnsw.gov.vn/ của CTTMCQG (mọi thắc mắc trong quá trình kê khai trên trang điện tử của CTTMCQG, doanh nghiệp liên hệ với Tổng cục Hải quan qua thư điện tử: bophanhotrotchq@customs.gov.vn và số điện thoại: 1900.9299 chọn nhánh 02); Tài liệu hướng dẫn có thể tải tại đây

Bước 4: Sau khi trạng thái của Hồ sơ là “Đã gửi hồ sơ”, doanh nghiệp thông báo qua điện thoại hoặc thư điện tử danh sách số C/O đến cán bộ phụ trách của Tổ cấp C/O để được xét duyệt hồ sơ;

Bước 5: Sau khi trạng thái của Hồ sơ là “Đồng ý cấp phép”, doanh nghiệp chỉ cần mang bộ C/O (gồm bản gốc và  các bản sao đã in số C/O và đầy đủ thông tin như khai báo qua CTTMCQG) lên Tổ cấp C/O để được ký, đóng dấu.

Trân trọng thông báo đến các doanh nghiệp biết, thực hiện.

(Nguồn tin: COVCCI)

Tags: C/O, B, ASEAN, VNW