THÔNG BÁO:

***Thông tư số 44/2023/TT-BCT ngày 29/12/2023:

"Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BCT ngày 03/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về xuất xứ hàng hoá" có hiệu lực từ ngày 15/02/2024: Tham khảo tại đây

Kính gửi các doanh nghiệp có nhu cầu đề nghị cấp C/O mẫu B cập nhật Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) cho mã HS phiên bản 2022 cho hàng hoá xuất khẩu, cũng như các thông tin sửa đổi, bổ sung khác.

***Xin tham khảo hướng dẫn khai báo hồ sơ trên COMIS Tại đây

Lưu ý: Chương trình khai báo C/O online chạy tốt trên trình duyệt FIREFOX 49 và máy tính phải được cài java applets plugin: JAVA 6u30 hoặc JAVA 7u30

Trong quá trình ký điện tử có vướng mắc, đề nghị quý doanh nghiệp liên hệ hỗ trợ qua số máy:

*Miền Bắc: 0904617407, 0904571425, 0904615963, 0896709062

*Miền nam: 0898551041, 0898064613, 0898071569, 0898078755, 0898063897

[CẢNH BÁO] Các doanh nghiệp đề nghị cấp C/O và xác nhận chứng từ thương mại tại VCCI lưu ý cung cấp chính xác các tờ khai hải quan (không được chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào mà chưa có sự đồng ý của cơ quan hải quan) và các chứng từ liên quan khác. Trường hợp VCCI tra cứu tờ khai hải quan trên hệ thống VNACCS/VCIS phát hiện việc doanh nghiệp sử dụng chứng từ giả hoặc khai báo gian lận, doanh nghiệp đó sẽ bị tạm dừng cấp C/O trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày phát hiện (quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 29 của Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa).

VCCI trân trọng thông báo!

Video hướng dẫn

XUẤT NHẬP KHẨU TĂNG MẠNH, ĐẠT HƠN 64 TỶ USD TRONG THÁNG ĐẦU NĂM

Theo số liệu của Bộ Công thương vừa công bố, xuất nhập khẩu hàng hóa tháng đầu tiên của năm 2024 tăng mạnh, đạt hơn 64 tỷ USD, tăng gần 38% cùng kỳ ...