Cẩm nang C/O

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ MÃ SỐ REX VÀ NỘI DUNG KHAI BÁO XUẤT XỨ HÀNG HÓA THEO MÃ SỐ REX

Áp dụng cho các doanh nghiệp đang được cấp mã số REX để xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ

***Cập nhật thông tin mới nhất về GSP

Xin tham khảo thông tư số 38/2018/TT-BCT của Bộ Công thương (Tải Thông tư tại đây) và cách thức khai báo hồ sơ REX (Hướng dẫn tại đây) cùng một số điểm cần lưu ý khi khai báo trên trang điện tử của Ủy ban châu Âu (EC).


Quy trình đăng ký mã số REX

Bước

Tên bước

Mô tả

Đối tượng sử dụng

0.

Khai báo hồ sơ thương nhân

Khai báo hồ sơ thương nhân trên trang điện tử: covcci.com.vn (COMIS) và sử dụng chữ ký số để xác thực

Doanh nghiệp

1

Khai báo hồ sơ đăng ký mã số REX

Khai báo hồ sơ và đăng tải tệp tin PDF của đơn đăng ký mã số REX được in trực tiếp từ trang điện tử của Ủy ban châu Âu (EC):  https://customs.ec.europa.eu/rex-pa-ui/ đã đóng dấu ký tên của người đại diện pháp luật

Doanh nghiệp

2.1

Sửa hồ sơ

Có thể sửa hồ sơ khi chưa có xác nhận xử lý hồ sơ của VCCI

Doanh nghiệp

2.2

Gửi hồ sơ

Sử dụng chữ ký số để xác thực hồ sơ và gửi hồ sơ trực tuyến đến VCCI

Doanh nghiệp

3

Xét duyệt

Kiểm tra, xét duyệt hồ sơ

VCCI

4

Từ chối hồ sơ

Chọn "Hồ sơ hợp không hợp lệ" và phản hồi ý kiến xử lý

VCCI

4.1

Nhận thông báo từ chối hồ sơ

Nhận thông báo lý do từ chối hồ sơ

Doanh nghiệp

4.2

Chỉnh sửa

Có thể chỉnh sửa, bổ sung các thông tin trong hồ sơ và ký điện tử để gửi lại hồ sơ

Doanh nghiệp

5

Cấp mã số REX

Chọn "Hồ sơ hợp lệ" khi duyệt cấp mã số REX

VCCI

6

Tạo mã số REX

Hệ thống tự động tạo mã số REX theo cấu trúc được lập trình sẵn

VCCI

6.1

Nhận thông báo mã số REX

Nhận được thông báo mã số REX  thông qua COMIS

Doanh nghiệp

7

Thông báo cho Uỷ ban châu Âu (EC)

Trích xuất đơn khai báo của doanh nghiệp và thông báo mã số REX thông qua trang điện tử của EC: https://customs.ec.europa.eu/rex-bc-ui/

VCCI

8 Chỉnh sửa, bổ sung Hồ sơ REX sau khi đã có mã số REX Chọn chức năng cấp lại (biểu tượng ) Doanh nghiệp
8.1 Lý do chỉnh sửa Khai báo gắn gọn lý do chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ REX như bổ sung thêm mã HS; thay đổi địa chỉ công ty  Doanh nghiệp
8.2 Khai báo hồ sơ đăng ký mã số REX

Khai báo, cập nhật đầy đủ thông tin mới nhất và đăng tải 01 tệp tin đính kèm bao gồm:

(1) Công văn của doanh nghiệp gửi VCCI đề nghị chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ REX;

(2) Đơn đăng ký mã số REX được in trực tiếp từ trang điện tử của EC như bước 1 (lưu ý khai báo lại đầy đủ mọi thông tin do trang điện tử của EC không có chức năng truy xuất đơn đã khai báo trước đây)

Doanh nghiệp
9 Gửi hồ sơ cấp lại Sử dụng chữ ký số để xác thực hồ sơ và gửi hồ sơ trực tuyến đến VCCI Doanh nghiệp
10 Cấp mã số REX mới Kiểm tra, xét duyệt hồ sơ, cấp mã số REX mới và thông báo cho EC VCCI

 

Nội dung khai báo xuất xứ hàng hóa theo mã số REX

Căn cứ theo quy định tại Phụ lục 22-07 của Quy định EU 2015.2447, doanh nghiệp xuất khẩu khai báo xuất xứ hàng hóa trên bất kỳ chứng từ thương mại mà chứng từ đó thể hiện tên và địa chỉ đầy đủ của nhà xuất khẩu và đối tác nhận hàng cũng như mô tả chi tiết hàng hóa và số/ngày phát hành chứng từ.

Nội dung khai báo xuất xứ bằng 03 ngôn ngữ, trong đó:

* Bằng tiếng Anh:
The exporter … (1) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . . (2) preferential origin according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union/ Norway/ Switzerland and that the origin criterion met is … … (3).

Ghi chú:
(1) "Mã số REX" (có thể thêm tên công ty bằng tiếng Anh)
(2) "Vietnam"
(3) Tiêu chí xuất xứ:
- Sản phẩm có xuất xứ thuần túy: thể hiện "P" hoặc
- Sản phẩm có xuất xứ không thuần túy: thể hiện "W"... (4 số đầu của mã HS)


Ví dụ:
"The exporter VNREX12345678VCCI02L01 of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of Vietnam preferential origin according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is "W"9618.

*Trường hợp sử dụng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất đáp ứng quy tắc cộng gộp, doanh nghiệp bổ sung thêm nội dung:
(a) Cộng gộp song phương: ‘EU cumulation’
(b) Cộng gộp với Norway, Switzerland or Turkey: ‘Norway cumulation’, ‘Switzerland cumulation’,
‘Turkey cumulation’
(c) Cộng gộp khu vực: ‘regional cumulation’
(d) Cộng gộp mở rộng: ‘extended cumulation with country x’


*Trường hợp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa phát hành sau thời điểm xuất khẩu, doanh nghiệp bổ sung thêm nội dung: 'retrospective statement'.


VCCI xin hướng dẫn để quý Doanh nghiệp biết, thực hiện.

(Nguồn tin: COVCCI)

Tags: REX