Cẩm nang C/O

HIỆP ĐỊNH GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES

Dành cho doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa đến 43 quốc gia đang phát triển

Về Hiệp định GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES (viết tắt là GSTP):

Một thỏa thuận được ký kết ngày 12 tháng 4 năm 1988, nhằm mục đích thúc đẩy các hoạt động thương mại nội khối trong Nhóm 77 nước hay còn gọi là G77, nhưng hiện tại chỉ có 43 nước tham gia Hiệp định này trong đó có Việt Nam và các ưu đãi về thuế quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu chỉ trong phạm vi 43 nước thành viên.

 

Về 43 quốc gia thành viên trong Hiệp định GSTP:

Algeria, Argentina, Bangladesh, Benin, Bolivia, Brazil, Cameroon, Chile, Colombia, Cuba, Democratic People´s Republic of Korea, Ecuador, Egypt, Ghana, Guinea, Guyana, India, Indonesia, Iran, Iraq, Libya, Malaysia, Mexico, Morocco, Mozambique, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Peru, Philippines, Republic of Korea, Romania, Singapore, Sri Lanka, Sudan, Thailand, Trinidad and Tobago, Tunisia, Tanzania, Venezuela, Viet Nam and Zimbabwe.

 

Về nội dung Hiệp định GSTP: (tham khảo văn kiện tại đây)

Bao gồm quy định về quy tắc xuất xứ để xác định hàng hóa được hưởng ưu đãi GSTP nêu trong Phụ lục 2 của văn kiện, với quy tắc chính như sau: trị giá nguyên vật liệu không có xuất xứ từ các quốc gia thành viên không vượt quá 50% giá FOB của thành phẩm xuất khẩu

Doanh nghiệp khai báo Mẫu form GSTP nằm tại trang 23 của văn kiện.

Trân trọng thông báo để các doanh nghiệp biết, thực hiện.

(Nguồn tin: COVCCI, UNCTAD)

Tags: GSTP