Văn bản pháp lý

THÔNG TƯ SỐ 44/2023/TT-BCT NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2023

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BCT ngày 03/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về xuất xứ hàng hoá

Tải thông tư tại đây

Phụ lục I – Quy tắc cụ thể mặt hàng (xây dựng trên cơ sở HS phiên bản 2022)

Phụ lục II – Bảng kê khai hàng hoá xuất khẩu đạt tiêu chí “WO” (sử dụng nguyên liệu thu mua trong nước, không có hoá đơn giá trị gia tăng (thay thế cho Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BCT)

(Nguồn tin: MOIT)