Văn bản pháp lý

THÔNG TƯ SỐ 38/2018/TT-BCT NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2018

Quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ

Tải Thông tư tại đây

Đối với các doanh nghiệp đang đề nghị cấp C/O mẫu A cho hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, thời hạn cuối cùng cho việc cấp C/O mẫu A cho hàng hóa sang các thị trường này là ngày 30 tháng 6 năm 2020. Do đó, kính đề nghị các doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký mã số REX trực tuyến trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng!

(Nguồn tin: )