Văn bản pháp lý

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI THUẾ QUAN PHỔ CẬP (GSP) CỦA VƯƠNG QUỐC ANH

Vương quốc Anh (UK) đã chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 31 tháng 01 năm 2020 nhưng vẫn tiếp tục tuân thủ những quy tắc xuất xứ hàng hóa theo GSP của EU cho tới khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc

Theo thông báo chính thức từ Chính phủ UK trên trang điện tử: https://www.gov.uk/:

  • Từ ngày 01 tháng 1 năm 2021: Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục được hưởng các ưu đãi thương mại thông qua Chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của UK.

  • Quy tắc xuất xứ GSP của UK: sẽ giữ nguyên như quy tắc xuất xứ GSP của EU theo Quy định EU số 2015/2446.

  • Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP của UK: phải là một trong các loại sau:

  1. C/O mẫu A: không bắt buộc có dấu và chữ ký của cơ quan có thẩm quyền của nước thụ hưởng GSP;

  2. Origin declaration: tạm dịch là tờ khai xuất xứ;

  3. Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Cơ chế REX: UK chỉ chấp nhận chứng từ được phát hành trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 đối với hàng hóa nhập khẩu vào UK trong vòng 12 tháng kể từ sau ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Cập nhật ngày 31/12/2020: căn cứ công văn số 1518/XNK-XXHH của Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công thương, VCCI tiếp tục cấp C/O mẫu A cho hàng hóa xuất khẩu sang UK (trừ mặt hàng giày dép) trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp theo quy định hiện hành.
 
Cập nhật ngày 16/12/2022: dựa trên thông tin mới nhất trên trang điện tử của Chính phủ UK: https://www.gov.uk/guidance/summary-of-the-uk-vietnam-agreement, Việt Nam sẽ không được hưởng ưu đãi thương mại theo GSP của UK kể từ ngày 01/01/2023. Như vậy, C/O mẫu A cấp bởi VCCI cho hàng hóa xuất khẩu sang UK từ năm 2023 sẽ không có giá trị để được hưởng ưu đãi thuế quan đối với thị trường này.

Các doanh nghiệp lưu ý GSP của UK không liên quan đến Hiệp định thương mại tự do FTA giữa Việt Nam và UK. Để biết thêm chi tiết về quy tắc xuất xứ trong FTA này, kính đề nghị các doanh nghiệp liên hệ Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công thương và các phòng quản lý xuất nhập khẩu tại các địa phương trên toàn quốc.

VCCI xin thông báo để quý Doanh nghiệp biết, thực hiện.

(Nguồn tin: UK, MOIT)

Tags: UK, GSP, A