Văn bản pháp lý

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI THUẾ QUAN PHỔ CẬP (GSP) CỦA NA UY

Dành cho hàng hóa xuất khẩu sang Na Uy để được hưởng ưu đãi GSP

Xin tham khảo tài liệu về chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của Na Uy: tại đây

Trân trọng thông báo đến quý Doanh nghiệp biết, thực hiện.

(Nguồn tin: UNCTAD)