Văn bản pháp lý

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI THUẾ QUAN PHỔ CẬP (GSP) CỦA AUSTRALIA

Dành cho hàng hóa xuất khẩu sang Australia để được hưởng ưu đãi GSP

Xin tham khảo tài liệu về chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của Australia: tại đây

Để thuận tiện cho việc chứng minh xuất xứ hàng hóa đáp ứng GSP của Australia, quý Doanh nghiệp giải trình theo Mẫu 01 của VCCI – tải tại đây

Trân trọng thông báo đến quý Doanh nghiệp biết, thực hiện.

(Nguồn tin: UNCTAD)