Cẩm nang C/O

QUY TRÌNH CẤP C/O TẠI VCCI

Theo các bước từ khâu nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Doanh nghiệp (doanh nghiệp đã đăng ký hồ sơ thương nhân cho tổ chức cấp C/O) đến việc trả kết quả xử lý hồ sơ cho Doanh nghiệp trên hệ thống COMIS

* Sơ đồ quy trình:* Mô tả quy trình:

 

Bước

Tên bước

Mô tả

Đối tượng sử dụng

1.

Khai báo hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận xuất xứ

Doanh nghiệp khai báo hồ sơ trên hệ thống gồm:

+ Khai báo đơn xin cấp trên hệ thống

+ Scan các file đính kèm.

- Dung lượng tối đa: không quá 2mb/file

Doanh nghiệp

2.

Tự động cấp số C/O

Hệ thống VCCI sẽ tự động cấp số C/O khi doanh nghiệp hoàn thành kê khai trên hệ thống.

Hệ thống VCCI

2.1

Tiếp nhận số C/O

Hệ thống DN tiếp nhận số C/O.

Doanh nghiệp

2.2

Sửa hồ sơ

DN có thể sửa hồ sơ khi chưa có xác nhận của chuyên viên VCCI xử lý hồ sơ.

Doanh nghiệp

3

Gửi hồ sơ

DN gửi hồ sơ sau khi hoàn thiện

Doanh nghiệp

4

Tiếp nhận hồ sơ

Hệ thống VCCI tiếp nhận hồ sơ được gửi từ hệ thống DN.

Hệ thống VCCI

5.

Xét duyệt hồ sơ

Chuyên viên VCCI thực hiện xem xét hồ sơ.

Nếu hồ sơ không đầy đủ: chuyển bước 6.

Nếu hồ sơ đầy đủ: chuyển sang bước 7.

Hệ thống VCCI

6.

Từ chối hồ sơ

Chuyên viên VCCI từ chối hồ sơ. Yêu cầu nhập:

- Lý do từ chối.

Hệ thống VCCI

6.1

Nhận TB từ chối hồ sơ

Doanh nghiệp nhận TB từ chối từ hệ thống VCCI và thực hiện bổ sung, chỉnh sửa thông tin theo bước 6.2

Doanh nghiệp

6.2

Bổ sung, chỉnh sửa thông tin

Doanh nghiệp bổ sung, chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu rồi gửi lại hồ sơ. Quy trình quay trở lại bước 3.

Doanh nghiệp

7.

Duyệt cấp C/O

Khi hồ sơ đầy đủ, chuyên viên xem xét rồi duyệt cấp C/O cho doanh nghiệp.

Hệ thống VCCI

7.1

Nhận thông báo hồ sơ được duyệt cấp C/O

DN nhận thông báo hồ sơ được duyệt cấp C/O

Doanh nghiệp

8

Ký và đóng dấu trên form C/O

VCCI ký, đóng dấu trên form C/O và trả cho DN

VCCI

 

* Trạng thái các bước xử lý:

a) Bước 4 - Tiếp nhận hồ sơĐã tiếp nhận đơn

b) Bước 5 - Xét duyệt hồ sơ:

- Hồ sơ hợp lệ: Chờ cấp phép
- Hồ sơ không hợp lệ: Hồ sơ không được duyệt (kiểm tra phần "Ý kiến xử lý" để biết thêm chi tiết)

c) Bước 7 - Duyệt cấp C/O:

- Hồ sơ hợp lệ: Chờ thu phí hoặc Không thu phí
- Hồ sơ không hợp lệ: Hồ sơ không được cấp phép (kiểm tra phần "Ý kiến xử lý" để biết thêm chi tiết)

d) Thu phí (nếu có)Đã thu phí

e) Bước 8 - Ký và đóng dấu trên form C/OĐã trả hồ sơ

 

(Nguồn tin: COVCCI)

Tags: quy trình, C/O