Cẩm nang C/O

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO MẪU "CERTIFICATE OF FREE MARKETING IN THE COUNTRY OF ORIGIN AND / OR PROVENANCE OF PRODUCTS EXPORTED TO ALGERIA"

Dành cho các lô hàng xuất khẩu sang thị trường Algeria
  • Mục (1): Ghi “Viet Nam Chamber of Commerce and Industry
  • Mục (2): Ghi tên, địa chỉ, tên pháp lý của nhà nhập khẩu
  • Mục (3): Ghi “tên gọi và nhãn hiệu hàng hóa” và sau đó ...relevant to sub-position “mã HS của hàng hóa (ít nhất HS 8 số)”
  • Mục (4): Ghi “Tên nhà sản xuất tại Việt Nam”
  • Mục (5): Ghi “Article 12 of Algeria’s Decree No. 12-203 dated 6th May 2012” hoặc các quy định về an toàn và bảo vệ người tiêu dùng khác mà có chứng chỉ chứng nhận.
  • Mục (6): Ghi “Viet Nam
  • Công ty ký tên đóng dấu trước khi VCCI xác nhận
  • Trường hợp nhiều sản phẩm có mã HS khác nhau thì liệt kê tại mục 3 danh mục sản phẩm và mã HS tương ứng.
  • Lời xác nhận của VCCI theo hướng dẫn về xác nhận chứng từ thương mại
Tải mẫu Tại đây

(Nguồn tin: )