Hệ thống truy xuất nguồn gốc Agricheck
Văn bản pháp lý
Tìm kiếm: Từ: Đến:

THÔNG TƯ SỐ 05/2018/TT-BCT NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 2018

Quy định về xuất xứ hàng hóa

03/04/2018

NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2018/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2018

QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG VỀ XUẤT XỨ HÀNG HÓA (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2018)

08/03/2018

QUY ĐỊNH GSP CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)

REGULATION (EU) 2015/2446 of 28 July 2015

01/01/2018