Văn bản pháp lý
Tìm kiếm: Từ: Đến:

THÔNG TƯ SỐ 44/2023/TT-BCT NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2023

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BCT ngày 03/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về xuất xứ hàng hoá

29/12/2023

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI THUẾ QUAN PHỔ CẬP (GSP) CỦA VƯƠNG QUỐC ANH

Vương quốc Anh (UK) đã chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 31 tháng 01 năm 2020 nhưng vẫn tiếp tục tuân thủ những quy tắc xuất xứ hàng hóa theo GSP của EU cho tới khi giai đoạn chuyển ...

01/01/2021

THÔNG TƯ SỐ 38/2018/TT-BCT NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2018

Quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ

30/10/2018

THÔNG TƯ SỐ 05/2018/TT-BCT NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 2018

Quy định về xuất xứ hàng hóa

03/04/2018

NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2018/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2018

QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG VỀ XUẤT XỨ HÀNG HÓA (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2018)

08/03/2018

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI THUẾ QUAN PHỔ CẬP (GSP) CỦA THỤY SỸ

Dành cho hàng hóa xuất khẩu sang Thụy Sỹ để được hưởng ưu đãi GSP

01/01/2018

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI THUẾ QUAN PHỔ CẬP (GSP) CỦA NA UY

Dành cho hàng hóa xuất khẩu sang Na Uy để được hưởng ưu đãi GSP

01/01/2018

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI THUẾ QUAN PHỔ CẬP (GSP) CỦA NHẬT BẢN

Dành cho hàng hóa xuất khẩu sang Nhật Bản để được hưởng ưu đãi GSP

01/01/2018

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI THUẾ QUAN PHỔ CẬP (GSP) CỦA AUSTRALIA

Dành cho hàng hóa xuất khẩu sang Australia để được hưởng ưu đãi GSP

01/01/2018

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI THUẾ QUAN PHỔ CẬP (GSP) CỦA CANADA

Dành cho hàng hóa xuất khẩu sang Canada để được hưởng ưu đãi GSP

01/01/2018