Văn bản pháp lý

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI THUẾ QUAN PHỔ CẬP (GSP) CỦA ỦY BAN CHÂU ÂU

Bao gồm cả quy định về Cơ chế REX

Quy định của Ủy ban châu Âu về Chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) và Cơ chế nhà xuất khẩu được đăng ký (REX), đã sửa đổi và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2016:

(Nguồn tin: https://ec.europa.eu/taxation_customs)