Hệ thống truy xuất nguồn gốc Agricheck
Văn bản pháp lý

QUY ĐỊNH GSP CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)

REGULATION (EU) 2015/2446 of 28 July 2015
Doanh nghiệp tải bản đầy đủ Quy định GSP của Liên minh châu Âu (EU) số 2015/2446 ngày 28 tháng 07 năm 2015

Đối với Quy tắc xuất xứ cụ thể cho từng mã HS trong Quy định trên, áp dụng theo 
phụ lục 22-03.

(Nguồn tin: )