Văn bản pháp lý

NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2018/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2018

QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG VỀ XUẤT XỨ HÀNG HÓA (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2018)

Tải NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2018/NĐ-CP tại đây

(Nguồn tin: )