Hệ thống truy xuất nguồn gốc Agricheck
Thông báo

THỰC HIỆN VIỆC CẤP MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN (CERTIFICATE) MỚI

Áp dụng đối với doanh nghiệp đề nghị xin cấp Giấy chứng nhận Form X tại VCCI

Để ngăn chặn các gian lận thương mại thông qua Giấy chứng nhận (Certificate) – Mẫu X đã xảy ra trong thời gian vừa qua, VCCI thông báo tới các doanh nghiệp về việc thực hiện cấp Form X  như sau:

  1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 04/06/2018, Mẫu X áp dụng duy nhất là mẫu do VCCI in sẵn và bán cho các doanh nghiệp đề nghị cấp.
  2. Mức giá bán Form: VCCI ban hành mức giá bán mẫu Certificate là 20.000đ/tờ (đã bao gồm thuế).
  3. Cách thức khai báo trên Mẫu X: Công ty in máy các thông tin như các form C/O khác theo nội dung yêu cầu ở từng ô. Tham khảo tại đây.
  4. Giấy chứng nhận (Mẫu X) của VCCI tham khảo tại đây.
Trân trọng thông báo!

(Nguồn tin: covcci)