Thông báo

THỰC HIỆN VIỆC CẤP MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN (CERTIFICATE) MỚI

Áp dụng đối với doanh nghiệp đề nghị xin cấp Giấy chứng nhận Form X tại VCCI

Để ngăn chặn các gian lận thương mại thông qua Giấy chứng nhận (Certificate) – Mẫu X đã xảy ra trong thời gian vừa qua, VCCI thông báo tới các doanh nghiệp về việc thực hiện cấp Form X  như sau:

  1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 04/06/2018, Mẫu X áp dụng duy nhất là mẫu do VCCI in sẵn và bán cho các doanh nghiệp đề nghị cấp.
  2. Mức giá bán Form: VCCI ban hành mức giá bán mẫu Certificate là 20.000đ/tờ (đã bao gồm thuế).
  3. Cách thức khai báo trên Mẫu X: Công ty in máy các thông tin như các form C/O khác theo nội dung yêu cầu ở từng ô. Tham khảo tại đây.
  4. Giấy chứng nhận (Mẫu X) của VCCI tham khảo tại đây.
Trân trọng thông báo!

(Nguồn tin: covcci)