Hệ thống truy xuất nguồn gốc Agricheck
Thông báo

THÔNG BÁO ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU HÀNG SANG ĐÀI LOAN

Kê khai tên hàng hóa
Theo yêu cầu từ phía Đài Loan, đối với các bộ hồ sơ xin cấp C/O sang Đài Loan đề nghị Doanh nghiệp khai báo tên hàng và quy cách sản phẩm bằng tiếng Anh giống như thể hiện trên Form C/O.

VCCI trân trọng thông báo để doanh nghiệp biết và thực hiện.

(Nguồn tin: )