Hệ thống truy xuất nguồn gốc Agricheck
Thông báo
Tìm kiếm: Từ: Đến:

THỰC HIỆN THỦ TỤC CẤP C/O MẪU B CHO THỊ TRƯỜNG ASEAN QUA CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA

Áp dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường ASEAN đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu B

24/10/2018

NỘI DUNG XÁC NHẬN CHO MẶT HÀNG THÉP TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN (CERTIFICATE) MẪU X CỦA VCCI

Áp dụng riêng cho hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận Mẫu X cho mặt hàng Thép

09/08/2018

THỰC HIỆN VIỆC CẤP MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN (CERTIFICATE) MỚI

Áp dụng đối với doanh nghiệp đề nghị xin cấp Giấy chứng nhận Form X tại VCCI

04/06/2018