Thông báo

LƯU Ý DÀNH CHO THƯƠNG NHÂN XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NÔNG SẢN SANG ĐÀI LOAN

Đối với thương nhân đề nghị cấp C/O mẫu B cho sản phẩm nông sản xuất sang Đài Loan
Thương nhân đề nghị cấp C/O cần cung cấp thông tin chung bằng văn bản về diện tích trồng, nơi trồng, thời gian trồng, thời gian thu hoạch, sản lượng của từng loại, số lượng dự kiến xuất khẩu... cho các tổ cấp C/O của VCCI để các tổ cấp kiểm tra nơi trồng và thu hoạch trước khi cấp C/O.

Trân trọng thông báo.

(Nguồn tin: COVCCI)