Giới thiệu

Liên hệ

Số điện thoại liên hệ của các tổ cấp của VCCI

- Tổ cấp Hà Nội: 024.3577.1455 (Đ/c Thắm - Trưởng phòng); 024.3557.8981 (Đ/c Mai - Trưởng phòng); 024.3577.1457 (Đ/c Hào - Phó Trưởng phòng); 024.3557.8984 (Đ/c Thu và Đ/c Yến); 024.3574.7427 (Đ/c Nhưỡng - phụ trách lưu trữ); 091.225.4543 (Đ/c Hùng - phụ trách thu phí và bán form)

- Tổ cấp Tp. Hồ Chí Minh: 028.3932.6498; Tổ cấp Bình Dương: 027.4380.0048; Tổ cấp Đồng Nai: 025.1383.1383

- Tổ cấp Hải Phòng: 022.5374.6123

- Tổ cấp Đà Nẵng: 023.6382.1719; Tổ cấp Quy Nhơn: 025.6381.4192 (thông báo địa chỉ mới của tổ cấp là 34 Lê Thanh Nghị, Phường Đống Đa, Tp. Quy Nhơn, Bình Định)

- Tổ cấp Thanh Hóa: 091.305.3279 (Đ/c Nam - Phó Giám đốc Chi nhánh); 096.554.3306 (Đ/c Thúy - Phó Trưởng phòng); Tổ cấp Ninh Bình: 091.365.6860 / 022.9389.1439 (Đ/c Tuyến - Trưởng phòng)

- Tổ cấp Cần Thơ: 029.2382.4918 máy lẻ 120/124

- Tổ cấp Vũng Tàu: 025.4385.2710

- Tổ cấp Nghệ An: 023.8384.4012

- Tổ cấp Khánh Hòa: 025.8387.8057

Trong quá trình ký điện tử có vướng mắc, đề nghị quý doanh nghiệp liên hệ hỗ trợ qua số máy:

*Miền Bắc: 0904617407, 0904571425, 0904615963, 0896709062

*Miền Nam: 0898551041, 0898064613, 0898071569, 0898078755, 0898063897

(Nguồn tin: COVCCI)

Tags: contact